• Muzeum quai Branly

    Muzeum quai Branly w Paryżu

    Historia Po rewolucji francuskiej, we Francji powstały muzea narodowe, w których zgromadzono także pozaeuropejskie zbiory etnograficzne. W 1878 r., nawiązując do Wystawy Światowej w Paryżu, stworzono „Musée d’Ethnographie du Trocadéro”, co spowodowało reorganizację misji muzeów: „W Luwrze: domena sztuki, w Trocadéro: historia obyczajów i zwyczaje bez rozróżniania okresów.”. Gdy podboje kolonialne nabrały tempa w drugiej połowie XIX wieku, do paryskich zbiorów dodano między innymi kolekcje afrykańskie. Nastąpiła szeroka wymiana obiektów etnograficznych między muzeami krajowymi i regionalnymi oraz licznymi muzeami etnograficznymi, które powstały w Europie i na świecie. W Paryżu utworzono stałą wystawę kolonialną z misjami politycznymi i gospodarczymi. Doprowadziło to do otwarcia Muzeum Kolonialnego w 1931 r. Wraz z ruchami niepodległościowymi drugiej połowy…

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.